خلاقیت فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه­های بدیع و تخیلی کودک درباره­ موقعیت­های گوناگون نیز تعریف شده است. سیکزنتمی و ولف خلاقیت را فکر یا فرآورده­ی نوآورانه­ ی ارزشمند و دارای قابلیت اجرای کودکان دانسته­ اند.

مراحل خلاقیت چیست؟

با تحقیقاتی که روانشناسان در مورد فرایند خلاقیت با توجه به تجزیه و تحلیلی که پیرامون افکار کودکان خلاق مورد مطالعه قرار دادند، مطالبی کشف شد. در موارد زیادی نیز خود دانشمندان، هنرمندان و افراد خلاق خود فکر خود را تجزیه و تحلیل کرده­اند و یا دیگران افکار آنها را مورد بررسی قرار دادند. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله کودک خلاق مراجعه گردد. معروف­ترین و قدیمی­ترین تقسیم ­بندی در مورد فرآیند خلاقیت تقسیم بندی والاس است که هنوز هم قابل توجه است. والاس برای خلاقیت چهار مرحله قایل شده است که عبارتند از:

۱- مرحله آماده سازی در خلاقیت 

منظور از این مرحله آن است که باید هرکس در هر زمینه ­ای که فعالیت می­کند، با ابعاد مختلف آن زمینه یا رشته آشنا باشد.

در جامعه این آشناسازی و آمادگی به عهده تعلیم و تربیت یا معلمان می ­باشد. اگر به تعلیم و تربیت به عنوان یک فرآیند نگریسته شود این آمادگی در کودکان بهتر ایجاد می­شود. تعلیم و تربیت دو جنبه دارد: جنبه عام و جنبه تخصصی. آنچه که کودک را برای جهش فکری و توانا ساختن و آمادگی مهیا می­کند تعلیم و تربیت به صورت خاص است زیرا اگر انسان دارای ذهن پراکنده­ای باشد، عمیقا نمی ­تواند به موضوعی بیندیشد و روی همه جهات آن تمرکز کند. بنابراین تعلیم و تربیت در زمینه خاص، اطلاعات زیاد از آنچه که گذشته، حافظه قوی، ذهن کنجکاو و جستجوگر همه برای کودک خلاق ایجاد آمادگی می­ کند. برای درک مطلب به مقاله سخنی با معلم مراجعه گردد.

۲- نهفتگی در خلاقیت

اینکه این نظر و عقیده در ذهن من بود و تا اینکه کامل شد معنای نهان شدن دارد. در این مرحله فعالیت آشکاری صورت نمی­ گیرد و شاید برای مدتی کنار گذاشته شود و گاهی مجددا به ذهن خطور می­کند. گاهی اوقات کودکان درباره آنچه آموخته یا تجربه کرده­اند در ذهن خود مروری می­ کنند. بدین ترتیب مواردی از مساله روشن­تر شده و پیرایش می­ شود. برای مطالب بیشتر به مقاله فرهنگ مدرسه مراجعه گردد.

۳- اشراق، جرقه فکری در خلاقیت

بعد از اینکه مرحله پختگی و فعالیت­های پنهان انجام گرفت، یک جرقه کافی است که آتش را روشن کند، همه چیز برای فواره ذهن کودک آماده می­شود، ذهن پخته و آماده و ناآرام نیوتن، افتادن سیبی از درخت به هیجان در می­ آورد و سرازیر شدن آبی از خزانه حمام ارشمیدس را دیوانه ­وار و برهنه به بیرون می­ کشاند و فریاد یافتم یافتم سر می­ دهد.

۴- تکرار و یا بازبینی در خلاقیت

بطور کل اشراق را می­توان آخرین مرحله خلاقیت دانست زیرا کار به پایان رسیده است و یک ایده یا هر چیزی کامل شده است. اما یک چیز مانده است و آن مرور و مطالعه دوباره آن ایده یا امر است تا احیانا کژی و کاستی آن برطرف شود.

سخن آخر

بر خلاقـیت روندی تحولی حکم­فرماست و با افزایش سن خلاقـیت افـزایش مـی­ یابـد و ایـن سیر در گروه ۱۰ ساله­ ها روند کاهـشی خـود را آغاز می­ کند. بنابـراین خلاقـیت چیـزی بـیش از یـک خـصوصیت شناختی یا شخـصیتی اسـت کـه ممکـن اسـت در افراد تغییر کند، بلکه فعالیتی اسـت که در طول حیات انسان توسعه و تکامل پیدا می­ کند.

نویسنده: دکتر نورالدین محمودی

اشتراک گذاری:

مایل به ثبت دیدگاه هستید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.