فریده اکبری

با تکمیل تحصیلات خود در رشته های فیزیک و مدیریت کارآفرینی، به دلیل دغدغه مند بودن در حوزه تفکر کودک، با چند سال تجربه کسب کردن در زمینه های مختلف مانند معلمی در مدارس، ایجاد دوره های آموزش و یادگیری با مهارت و بازی، کتابنویسی و کتابخوانی، وارد این عرصه گردید تا سهمی در مسیر اندیشه ورزی داشته باشد.