ذهن فعال و مستقل چه فوایدی برای کودکان دارد؟

ذهنیت فعال می‌خواهد خود سرنوشت خود را بسازد و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرد اما ذهنیت منفعل همواره شرایط، محیط و دیگران را مقصر وضعیتی که در آن قرار گرفته است می‌داند. ذهنیت فعال به دنبال راه حل مسائل می­ گردد در حالی که ذهنیت منفعل بر روی مشکل متمرکز می‌شود و از این رو

داستان تحقیقاتی در مورد ذهن پویای دانش آموزان

«ذهنیت پویا» (Growth Mindset) در برابر «ذهنیت ایستا» (Fixed Mindset) اصطلاحی بود که اولین بار توسط کارل دوک (Carol Dweck) در کتاب ذهنیت: روان‌شناسی نوین موفقیت(Mindset: The New Psychology of Success, 2006) تبیین شد. از نظر دوک کارآفرینان موفق دارای ذهنیت پویا هستند، در حالی که افراد شکست‌خورده ذهنیت ایستا دارند. برای درک مطالب بیشتر

تاثیر فلسفه بر ذهن کودک چگونه است؟

ممکن است برای شما این سوال پیش آمده باشد که فلسفه چگونه بر ذهنیت تاثیر می­ گذارد؟ با بررسی تغییر در ذهن و تاثیر فلسفه بر این تغییر تلاش نموده­ ایم تا به سوال شما جواب دهیم. تفاوت اندیشیدن عمیق و سطحی در چیست؟ کسی که می‌تواند ذهنی خلاق داشته باشد و کلیشه‌ها را درنوردد،

دیدگاه شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های دیبا

با دیبا بخوانیم و اندیشه کنیم 

در این بخش شما میتوانید از مطالب اساتید حوزه فلسفه، روانشناسی و تعلیم و تربیت بهره‌مند شوید. این مطالب حاصل سال‌ها مطالعه و تحقیق با پشتوانه علوم جهانی و متناسب با نیاز بومی ما تهیه شده است.

گروه تخصصی دیبا

دکتر نورالدین محمودی

عضو هیئت مدیره

دکتر مهرنوش هدایتی

رئیس هیئت مدیره

دکتر روح‌الله کریمی

مدیر عامل

فریده اکبری

مدیر اجرایی