کارگاه‌های والدین و زوج‌ها

موسسین دیبا سعی کرده‌اند با برگزاری بیش از ۳۰۰ کارگاه در سطح کشور و نگارش بیش از ۲۰۰ مقاله علمی، کتاب و مطالب آموزشی گامی ارزشمند در جهت ارتقاع سطح اندیشه‌ورزی در کشور عزیزمان بردارند. گروه دیبا با بیش از دو دهه سابقه علمی و اجرای سعی دارد تجربه و دانش خود را در جهت رشد اندیشه‌ورزی، به معلمین، والدین و سازمان‌ها انتقال دهد.
متخصصین گروه دیبا از سال ۱۳۸۰ تاکنون از طریق سمینارها، دوره‌های آموزشی بلندمدت و کارگاه‌های کوتاه‌مدت در جهت ارتقاء اندیشه خانواده، زوجین و والدین گام برداشته.